Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 9 juni 2022.

1.     Welkom

Wij zijn Trendex International, bekend als Trendex International NV met hoofdzetel in de Fabriekstraat 6, 9470 Denderleeuw met ondernemingsnummer BE0428 548 869.

In deze Privacy Policy leggen wij uit welke persoonsgegevens wij als ‘controller’ verzamelen en hoe wij deze gegevens gebruiken en delen om onze diensten te verbeteren.

2.    Persoonlijke gegevens

De beperkte hoeveelheid persoonsgegevens die wij kunnen opslaan, worden op de volgende manieren verzameld:

 • Website: wanneer u onze website bezoekt, wordt bepaalde informatie via cookies geregistreerd (bijvoorbeeld uw IP-adres) om onze website te beheren en te verbeteren. Meer informatie over deze cookies vindt u in ons Cookiebeleid;

 

 • Zakelijke relaties: Wanneer u als (potentiële) klant of partner contact met ons opneemt over onze diensten, verwerken wij uw volledige naam, contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, kantoor- en/of woonadres) en andere informatie die nodig is voor de bestelling, facturering of samenwerking (zoals uw bankgegevens, contacthistorie of informatie over uw eerdere bestellingen);

 

 • Marketing: als u ons uw uitdrukkelijke toestemming geeft, verwerken wij uw volledige naam en e-mailadres, voor direct marketing, het versturen van nieuwsbrieven, aanbiedingen en promoties over onze producten en diensten. U kunt zich te allen tijde uitschrijven.

Hoewel u nooit verplicht bent ons uw persoonsgegevens te verstrekken, kan een weigering om de nodige gegevens te verstrekken ons belemmeren of het onmogelijk maken onze diensten te verlenen.

3.    Doeleinden voor verwerking

Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van ons algemeen klanten- en orderbeheer of om onze diensten te verlenen. Dit omvat klantenadministratie, opvolging van bestellingen en leveringen, facturatie, beantwoorden van vragen en voor marketingdoeleinden.

De verwerking vindt plaats op basis van de volgende soorten rechtsgrondslagen:

 • Op basis van uw goedkeuring;
 • Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst;
 • Als het noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Om uw vitale belangen of die van anderen te beschermen;
 • Om een taak van algemeen belang te vervullen;
 • Als het noodzakelijk is voor de verdediging van onze wettelijke belangen om zaken te doen.

Voor zover de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van uw uitdrukkelijke toestemming, hebt u nog steeds het recht uw toestemming in te trekken.

4.    Delen met derden

Indien dit noodzakelijk is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, kunnen wij uw persoonsgegevens delen met werknemers en onze professionele partners. Onze partners nemen op hun beurt de nodige technische en organisatorische maatregelen om deze persoonsgegevens te beschermen.

Wij zullen uw persoonsgegevens nooit commercialiseren door ze door te geven aan derden. In geval van een eventuele reorganisatie, faillissement of overdracht van activiteiten kunnen de gegevens die deel uitmaken van onze bedrijfsactiviteiten echter aan derden worden overgedragen.

In bepaalde gevallen kunnen wij verplicht zijn uw persoonsgegevens door te geven op basis van een gerechtelijk bevel of een dwingende wetgeving, bijvoorbeeld in het kader van fraudepreventie of veiligheidskwesties, of om onze rechten te beschermen.

5.    Bewaartermijn

Wij verwerken en bewaren de persoonsgegevens zo lang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken, volgens onze contractuele relatie, om te voldoen aan wettelijke vereisten, of als onderdeel van een standaard bewaarmechanisme dat redelijkerwijs beperkt is in de tijd (back-ups).

6.    Uw rechten

Alle personen van wie wij persoonsgegevens opslaan hebben het recht om:

 • Hun persoonsgegevens in te zien;
 • Hun persoonsgegevens te corrigeren of aan te vullen indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Hun persoonsgegevens te laten wissen
 • De verwerking van hun persoonsgegevens te beperken
 • Zich te verzetten tegen de verwerking van hun persoonsgegevens om een ernstige en legitieme reden;
 • De gegevens over te dragen aan een ander bedrijf.

Om bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u ons per post of via [email protected] contacteren. Na ontvangst van uw verzoek moeten wij uw identiteit kunnen verifiëren.

7.    Klachten

Als u opmerkingen of vragen heeft over ons privacybeleid, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Alle personen van wie wij persoonsgegevens opslaan, hebben ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, [email protected]).

8.  Beveiliging

Wij passen de standaard technische en organisatorische maatregelen toe die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging, vervalsing, verspreiding of illegale toegang.

Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven aan een partner in een land buiten de Europese Economische Ruimte als dat land passende beveiligingsniveaus voor uw persoonsgegevens garandeert. Voordat wij persoonsgegevens delen met een partner in de Verenigde Staten van Amerika, eisen wij een afzonderlijke verwerkingsovereenkomst of een certificering overeenkomstig het Privacy Shield Framework (www.privacyshield.gov).

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik of onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens door een derde. Bovendien blijft u verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw computer, IP-adres, inlog- en identificatiegegevens.

9.    Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons.

Wij doen er ook alles aan om deze te beschermen en de wettelijke naleving van het volgende is voor ons zeer belangrijk: (i) de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (zoals gewijzigd door de wet van december 1998, “Wet Verwerking Persoonsgegevens”); (ii) de anti-spam bepalingen uit boek XII van het Wetboek van Economische Rechtvaardigheid betreffende het recht van de elektronische economie; en (iii) de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

 

We horen graag van u!

Heb je een gek idee voor een project? Een vraag? Wil je een kopje koffie komen drinken? Of wil je gewoon snel een offerte ontvangen (we snappen het) – Neem nu contact met ons op!